“بازدید مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با دفاتر تسهیل گری استان “

تودیع و معارفه رییس اداره حقوقی ثبت احوال استان کرمان
مرداد ۲, ۱۳۹۹
دیدار مدیرکل ثبت احوال استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

“بازدید مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با دفاتر تسهیل گری استان “

به گزارش روابط عمومی استان کرمان امروز ۱۳۹۹/۵/۱۳ مدیر کل ثبت احوال استان کرمان به همراه رئیس اداره حقوقی استان و کارشناسان اسناد هویتی و حقوقی استان از مراکز تسهیل گری شهرک الله آباد و شهرک صنعتی دیدار کردند.

در ادامه این دیدار محمد قاسمی در خصوص بررسی وضعیت هویتی افراد فاقد شناسنامه ساکنین این شهرک ها بحث و تبادل نظر کردند و همچنین از همکاری های لازم با اداره کل ثبت احوال استان برای شناسایی افراد فاقد شناسنامه ی ساکنین شهرک ها تشکر کردند و در ادامه صورتجلسه ای تنظیم گردید که لیست افراد فاقد شناسنامه شناسایی و به اداره کل ثبت احوال استان ارسال و مورد بررسی و در جهت صدور شناسنامه اقدامات لازم انجام گردد.

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.